Cambridge Ohjelma - kymppi pois

Cambridge Ohjelma on  tehokas ja turvallinen painonpudotus sekä –hallintaohjelma. Ohjelman avulla on saavutettu tutkitusti loistavia tuloksia 30 vuoden aikana ympäri maailman. Cambridge Ohjelmalla on Suomessa matala tunnettuus. Yleisesti laihdutusohjelmilla on negatiivinen mielikuva, niitä pidetään humpuukkina.Faktahan on, että myös Suomessa on liikaa ylipainoisia ihmisiä, aitoa Cambridge Ohjelman ydinkohderyhmää.

Määrittelimme kampanjan tavoitteeksi nostaa ohjelman tunnettuuden ja tietoisuuden tasoa, korjata luotettavuusmielikuvaa, kasvattaa yhteystietorekisteriä sekä tietysti saada Cambridge Ohjlemalle uusia asiakkaita ja saavuttaa ansaittua mediaa esim. printtimedioissa.

Halusimme, että ihmiset näkevät uskottavasti ja konkreettisesti, millä keinoin 10 viikon aikana laihduttaja laihtuu. Laihdutajien tavoitteeksi asetimme 10 kg:n painonpudotuksen. Kampanjakonseptin nimeksi syntyi Ringa ja Esa – Kymppi pois ja teimme mm. seuraavat toimenpiteet:

  • Valitsimme laihduttajiksi koko kansan tuntemat keski-ikäistyneet Ringa Ropon ja Esa Tikkasen.
  • Rajallisen budjetin vuoksi mediavaloikoimaksi valikoitui Facebook sekä laskeutumissivu Cambridge Ohjelman verkkosivulle.
  • Tuotimme ja jaoimme Facebookissa sekä Esan että Ringan 10 viikon laihdutusmatkasta haastateluvideoita parin viikon välein.
  • Pyöritimme videoita maksullisina nostoina rajatulle kohderyhmälle.
  • Ohjasimme Facebookista kohdeyleisöä laskeutumissivulle, jossa he pystyivät osallistumaan kilpailuun, jonka palkintona oli kaksi kpl 10 viikon Cambridge Ohjelmaa.
  • Innostimme ja koulutimme Cambridge valmentajia soittamaan kilpailuun osallistuneita (liidit)

2 x10 viikon kampanjajakson aikana saimme noin 1000 liidiä, joista noin 800 ryhtyi Cambridge laihduttajaksi. Tämä tarkoittaa jos sijoitetulle panokselle yli kymmenkertaista tuottoa. Sekä Esa (-18 kg) että Ringa  (-12 kg) saavuttivat kirkkaasti 10 viikon painonpudotustavoitteet. Cambridge Ohjlelma sai positiivista julkisuutta kun molempinen laihduttajien laihdutssaavutuksista huudettiin molempien iltapäivälehtien lööpeissä, muista aikakausilehdistä puhumattakaan.

Katso video: Kymppi pois! Ringa Ropo